PREDSTAVLJANJE knjige prof. dr Zorana Miloševića – Rumunija i Rumunizacija Srba

U organizaciji našeg udruženja u Bogatiću u svečanoj sali Opštine Bogatić, 11. oktobra od 19. časova predstavili smo knjigu Rumunija i rumunizacija Srba, profesora dr Zorana Miloševića.
Tema knjige je činjenica da se Srbi najlakše i najbrže prelivaju u druge narode, na šta je i sam Miloš S. Milojević ukazivao. Rumunizacija Srba na prostoru današnje Rumunije je završena, jer danas u Rumuniji ima samo oko 19 000 Srba. Na današnjem prostoru Rumunije i Moldavije gde su živeli Srbi, jezuiti su prevodili Srbe u Rumune, a jedan od načina koji je korišćen bio je sistem prinude, gde bi oni Srbi koji ne bi prešli u Rumune plaćali 18 puta veći porez. Primena raznih represivnih mera i plaćanje tako velikog poreza uticali su da se Srbi veoma brzo odreknu i pravoslavne vere i nacije.

Prof. dr Zoran Milošević je doktor socioloških nauka, naučni savetnik i redovni profesor teorijske sociologije. Akademik je Međunarodne slovenske akademije iz Moskve. Takođe, vodi Centar akademske reči (www.carsa.rs) koji ima patriotski sajt i izdavačku delatnost. Saradnik je nedeljnika „Pečat“ u kome je objavio 312 članaka. Autor je oko 40 monografija i zbornika naučnih radova, između ostalog i o problemima sociologije politike, sociologije religije, integracijama i pitanjima identiteta.

Pogledajte Video sa predstavljanja knjige:

Novica Krezić

Predsednik Udruženja Miloš Milojević