Vučić na Miloševom putu?!

ALEKSANDAR VUČIĆ, predsednik Srbije i vrhovni komandant Oružanih snaga Republike Srbije na Milojevićevom putu! U hramu Svetog Save rekao je: „Izgradnja Hrama, koja je počela krajem 19. veka kada je ideju o tome doneo Matija Ban, dubrovački Srbin, svestan svojih korena, najveći prikaz istorije kroz koju smo prolazili.“ (link). To je taj Matija Ban koji je prepozano u Milošu S. Milojeviću pre skoro 140 godina ono što Srbija sada ponovo spoznaje! „Milojević se pominje i u Predlogu koji je Ban podneo ministru Ristiću, tj. u dokumentu koji nosi datum 24. mart 1879. godine.
U ovom dopisu Matija ministru Ristiću predlaže sledeće:
»U toj celi imam i čast podneti vam predlog: da se sastavi u Beogradu naročiti za Mekedoniju odbor od sledećih lica: G. Đorđa Maletića, G. MILOŠA MILOJEVIĆA, G. Prote Jakova Pavlovića, G. Đoke Popovića i Matija Bana, a ovima da se dodadu, kao članovi izvan Beograda: G. Dim. Aleksijević u Nišu, G. Arhimandrit Sava u Vranji i G. Despot Badžović u Vranji.; 1. Da se manji pododbori zvavedu po svim varošima neoslobođene Stare Srbije i Makedonije sve do reke Strume. 2. Da se sastave na srpsko-makedonskom jeziku (koji će se sve više čisto srpskom približavati) bar tri shodne knjižice na godinu, koje će se knjižice štampati o državnom trošku u 4.000 istisaka svega i preko pomenutih pododbora tamo razašiljati. 3. Da se po tamošnjim predelima podižu srpske škole i za iste nađu učitelji. A otuda da se izvestan broj mladića vaspitava uz državno blagodejanje u školama Kneževine. 4. Da se u Vranji zavede jedna mala štamparnica i izdaje za iste predele mali list zabavnog i političkog sadržaja[16], tako udešen, da protiv njega ne bi ništa imale ni same turske vlasti. 5. Da se preko pododbora tamo šalju upustva, a otuda dobijaju sve vesti i Vama dostavljaju. Odbor i pododbor biće tajni. Čast mi je biti, Gospodine Ministre, Matija Ban, u Beogradu 24. marta 1879. godine.“, piše na slobodnoj enciklopediji Vikipedija.
Predrag Đurić

Novica Krezić

Predsednik Udruženja Miloš Milojević