Otvoreno pismo dr Božidara Mitovića SANU

Otvoreno pismo dr Božidara Mitovića SANU povodom održan XVI međunarodni kongres slavista u Beogradu

MEĐUNARODNOM KOMITETU SLAVISTA
Gospodinu Bošku Suvajdžiću, Predsedniku Međunarodnog komiteta slavista 


Međunarodnom slavističkom centru (MSC)
Telefon: 011/2187-662, 011/2021-680
Gospođi Dragani Mršević-Radović, upravniku;

Dekanu Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogrdu
Profesoru Ljiljani Markoviću, doktoru filoloških nauka

Predsedniku Srpske akademije nauka i umetnosti
Vladimiru Kostiću, akademiku

Poštovani gospodine Suvajdžiću,

U prilogu Vam dostavljam sa nadom da ćete dostaviti svim članovima Međunarodnog komiteta slavista:
1. tekst na srpskom jeziku „Održan XVI međunarodni kongres slavista u Beogradu“
2. isti taj tekst na ruskom jeziku V Belgrade sostoяlsя XVI Meždunarodnый kongress slavistovI ovoga puta Vam čestitam na ogromnom trudu organizovanja ovog značajnog skupa, što sam izveo kao jedan od zaključaka u tekstu.

Ali tekst sadrži i neke bitne kritičke primedbe u vezi Kongresa slavista, kako je i uobičajeno u nauci, jer je vreme da se u Srbiji prestane sa jednoumljem u nauci i da se zna da nauka nije dogma niti večita marksistička ili druga dogmatska „istina“.

U prilogu su i neke fotografije koje sam ja načinio.

U prilogu dostavljam na nekoliko jezika  razjašnjenja KAKO JE IZ REČI KoloVeni NASTALA REČ SloVENI. Ali to je i najveći problem i metodološka primedba organizatorima Kongresa Slavista, jer se bavite SLAVISTIKOM a otvoreno ste sprečili i spreavate naučna istraživanja o SloVenima pa čak ne želite da dopustite objavljivanje najpreciznijeg (na današnjem stepenu razvoja nauke) naučnog objašnjenja KAKO JE NASTALA REČ SLOVENI.

Vi i Vaši saradnici iz  Međunarodnog slavističkog centra (MSC), gde ste zamenik upravnika i članovi Međunarodnog komiteta slavista (MKS) ne znate kako je nastala reč SloVeni, time se i ne interesujete a  predstavljate se kao naučni istraživači nauke o Slovenima i niste dopustili da se sa tim naučnim otkrićem upoznaju slavisti iz celog sveta a to je postigao jedan srpski naučnik (Božidar Mitrović) koji je profesor na ruskom univerzitetu u Moskvi čija su naučna otkrića uneta u „Enciklopedijski rečnik biografija ZNAMENITI NAUČNICI – PRAVNICI RUSIJE (druga polovina HH veka)“.

Članak Božidara Mitrovića ODRŽAN XVI MEĐUNARODNI KONGRES SLAVISTA već su objavili
a) portal FEJSBUK REPORTER
https://facebookreporter.org/2018/08/28/prof-dr-bozidar-mitrovic-odrzan-xvi-medjunarodni-kongres-slavista-u-beogradu/

b) portal HOMOVERBUM – ČOVEK OD REČI

https://www.homoverbum.com/odrzan-xvi-medjunarodni-kongres-slavista-u-beogradu-prof-dr-bozidar-mitrovic/

v) portal ZAPADNI SRBI (u latiničnom fontu, u čemu ja nisam učestvovao ali poštujem njihov napor i pažnju koju su mi posvetili a posebno za širenje ovih stavova iznetih u članku) 
https://www.zapadnisrbi.com/ostalo/pricaonica/947-odrzan-xvi-medjunarodni-kongres-slavista-u-beogradu

g) portal POGLEDI
http://www.pogledi.rs/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-xvi-m%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0/

Objašnjenja – zbog čega sredstva javnog informisanja ne objavljuju kritičke analize o političkoj stvarnosti i posebno ZAŠTO naučne institucije NE OBJAVLJUJU NOVA NAUČNA OTKRIĆA i sprečavaju iznošenje NOVIH NAUČNIH OTKRIĆA, uključući i naučnu paradigmu KAKO JE NASTALA REČ SLOVENI a posebno zbog čega SANU, FiloZofski, Filološki i Univerzitet u Beogradu NE ŽELE da razmatraju najnovija naučna otkrića O NEPREKIDNOSTI SLOVENSKE KULTURE možete pogledati na Internet snimku gde govore Dragan Petrović, doktor istorijskih nauka i doktor geografskih nauka i profesor Božidar Mitrović, doktor pravnih nauka, koji na univerzitetu u Moskvi predaje disciplinu SLOVENSKO PRAVO, disciplinu RIMSKO PRAVO i disciplinu REKLAMACIONO PRAVO i vršio je dužnost šefa katedre Međunarodnog, slovenskog i ekološkog prava univerziteta MNEPU
https://www.youtube.com/watch?v=Vt2hTO-R1vM

Detaljnije o mojim naučnim otkrićima možete pogledati na YouTube u obrazovnom filmu TAJNA RUSKOG HRAMA (TAЙNA RUSSKOGO HRAMA) koji je urađen na ruskom jeziku na univerzitetu MNEPU u Moskvi u prostoru MUZEJA NEPREKIDNOSTI SLOVENSKOG PRAVA I KULTURE OD EPOHA LEPENSKOG VIRA I VINČE (originalni i puni naziv filma TAЙNA RUSSKOGO HRAMA I NEPRERЫVNOSTЬ SLAVЯNSKOЙ KULЬTURЫ, PRAVA I ARHITEKTURЫ)
Epizoda 1 KO JE ZABRANIO, A KO I KADA OBNOVI SLOVENSKO PRAVO I KAKO JE NASTALA REČ KULTURA I PRAVO u okviru koje je objašnjenja i paradigma KAKO JE NASTALA REČ SloVeni
https://drive.google.com/open?id=0Bx-RstznV9KcX2Z2d0VnaUt2dUk

Epizoda 2 KAKO JE FORMIRANO TAJNO ZNANJE KoloDar koje mi danas nazivamo KalenDar
https://drive.google.com/open?id=0Bx-RstznV9KceGxUcFJCZGpXU00

Epizoda 3  KAKO SU I KADA NASTALI AZBUČNI ZNACI
https://drive.google.com/open?id=0Bx-RstznV9KcUjZDcXJjQWNFckU

Epizoda 4 KAKO SU NASTALI ARHITEKTONSKI ELEMENTI
https://drive.google.com/open?id=0Bx-RstznV9KcTkYwMVoyZklkZWs

Epizoda 5 O DVE CIVILIZACIJE U EVROPI

https://drive.google.com/open?id=0Bx-RstznV9KcdkpJTHp6S2F5eUE

Epizoda 6 KAKO JE SRBIN OTKRIO VAŠINGTONU NAJSTROŽE ČUVANU TAJNU RUSIJE
https://drive.google.com/open?id=0Bx-RstznV9KcQnhfU3hrV1NqN1U

Još jedanom Vas podsećam da ljudi i čovečanstvo u celini živi u pretežnom neznanju u odnosu na sve zakonitosti koje postoje u prirodi i svim oblicima života i to nije ništa sramota jer mi stremimo njihovom osoznanju. Ali kada se skrivaju nova naučna otkrića čije je postojanje nesumnjivo (ja ne govorim da su to istine ili apsolutne istine) time se čini zločin prema nauci, gospodine Suvajdžiću. Vi sa mojim otkrićima i dostignućima uporno neće da obavestite ni studente Međunarodnog slavističkog centra (MSC) nite ste dopustili da na plenarnom zasedanju obavestim i na ruskom i na srpskom jeziku, sve u tri minuta kako sam predložio najnovije naučno otkriće KAKO JE NASTALA REČ SLOVENI.

To je ozbiljan organizacioni i metodološki propust. Vi ste znali da sam ja u Moskvi obnovio posle skoro STO GODINA disciplinu SLOVENSKO PRAVO. Isto tako ste znali da je u zgradi gde je održan Kongres slavista SLOVENSKO PRAVO predavao jedan od poslednjih velikana prava u toj oblasti, legendarni Aleksandar Vasiljevič Solovjev, koga su proterali na Sarajevski univerzitet a odatle u Švajcarsku, što je sve rezultat antiSloVenskog delovanja inkvizicije preko pritvornih ateista.

Sa nadom da ćete shvatiti učinjene propuste, ne samo prema meni, nego pre svega prema srpskom narodu, i dopustiti da studentima i polaznicima Međunarodnog slavističkog centra (MSC) i studentima Filološkog fakulteta održim do 19. septembra 2018. godine predavanje želim Vam sve najbolje u životu i radu.

Mene možete kontaktirati
na elektronsku adresu                 bozzidar@inbox.ru
po skype:                                           koloven1
u Beogradu  na tel.     +38161 322 0670
u Moskvi  na tel.        +7929 9 32 23 72

detaljnije na                www.bozidar.ru

Novica Krezić

Predsednik Udruženja Miloš Milojević